Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού με αντλ | Αγροτικά Μηχανήματα &
Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού με αντλ | Αγροτικά Μηχανήματα &
Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού με αντλ

Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού με αντλία δυναμικότητας 10000λτρ/ωρα

© 2019 Χρήστος Κόρακας Αγροτικά μηχανήματα & εργαλεία , Νεμέα Κορινθίας all rights reserved • developed and powered by WGR