Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού χωρίς α | Αγροτικά Μηχανήματα &
Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού χωρίς α | Αγροτικά Μηχανήματα &
Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού χωρίς α | Αγροτικά Μηχανήματα &
Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού χωρίς α

Σπαστήρας-εκραγιστήρας σταφυλιού χωρίς αντλία βαμμένος.

© 2019 Χρήστος Κόρακας Αγροτικά μηχανήματα & εργαλεία , Νεμέα Κορινθίας all rights reserved • developed and powered by WGR